Reklamační řád

  Reklamace

  Veškeré reklamace je možno uplatňovat buď telefonicky, e-mailem nebo písemně na adrese provozovatele (Martin Košťál). Pokud chcete, abychom Vás kontaktovali telefonicky, udejte prosím telefon a čas, kdy budete k zastižení. Náš pracovník se s Vámi obratem spojí a dohodne způsob vyřešení reklamace. Kupující nemá právo na výměnu zboží či vrácení peněz pokud zboží bude jakkoliv poškozené jeho nesprávným použitím, ošetřením nebo špatnou manipulací. Zboží lze reklamovat u prodávajícího dle obchodních podmínek na adrese:
  Martin Košťál
  Jeclov 17
  Velký Beranov 58821

  Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

  V souladu se zákonem má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Vrácení zboží lze provést za následujících podmínek:
  1) kupující odešle e-mail na adresu kostalovi17 seznam.cz (popř. dopis na adresu provozovatele) s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (popř. na účet číslo)." Datum a podpis.
  2) kupující doručí zboží zpět na adresu společnosti
  3) zboží musí být v původním obalu, nesmí nést známky použití, musí byt nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi
  4) náklady na doručení hradí kupující
  5) pokud posíláte zboží zpět, v žádném případě ho neposílejte dobírkou!
  6) peníze za zboží budou kupujícímu vráceny poštovní poukázkou
  a to do 10 pracovních dnů po fyzické obdržení zboží. Vracíme pouze částku za zboží poníženou o dopravné.

  Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.